CO2 Prestatieladder

Loon- en Maaibedrijf de Struunhoeve gecertificeerd voor de CO2 prestatie ladder conform niveau 5.

Een onderdeel van wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt genoemd, is de hoeveelheid CO2 die de sector als geheel, maar ook iedere onderneming op zichzelf, uitstoot.

Het is mogelijk dit inzichtelijk te maken door middel van een zogeheten ‘CO2 footprint’. Hiermee is te berekenen hoeveel ton CO2 de bedrijfsvoering uitstoot op jaarbasis. Dit kan als een basis dienen voor een bedrijfsvergelijk en/of doelstellingen tot vermindering hiervan binnen uw bedrijf.

Daarnaast kunnen opdrachtgevers en hoofdaannemers naar deze footprint vragen binnen een bestek of als selectie voor bedrijven waar men mee wil samenwerken. Het is dus van belang te weten hoe ‘zwaar’ de CO2 footprint van een bedrijf is.

De CO2-Prestatieladder is een instrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Door middel van niveaus, geeft de CO2-prestatieladder inzicht in de mate waarin een bedrijf actief werk maakt van CO2-reductie. Recentelijk hebben wij ons gecertificeerd voor niveau 5, waar wij zeer trots op zijn!

Klik hier voor het certificaat.

Ten behoeve van de CO2-prestatieladder publiceren wij op deze pagina de meest actuele versies van de te publiceren documenten.

A: Inzicht.
- 3.A.1.1 CO2 footprint 1e helft 2018
- 3.A.1.1 CO2 footprint 2e helft 2018
- 3.A.1.1 CO2 footprint geheel 2018
- 3 A 1_2 Emissie inventaris rapport 2018
Voorgaande jaren.

B: CO2 Reductie.
- 2 B 4_1 Managementverklaring CO2 reductiedoelstellingen 2019
- 3 B 1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2022
- 3 B 1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen (over 2018)
- 3 B 2_1 Energiemanagementprogramma
- 3 B 2_2 Energie meetplan 2017-2022
- 3 Ketenanalyse 29-3-2018
- 3 Voortgang Bokashiproject
Voorgaande jaren.

C: Transparantie.
- 3_C_2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem

D: Deelname aan initiatieven.
- 3 D 1_1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
- 3 D 1_4 Actieve deelname sector initiatief “Sturen op Co2”
- 2016 sector initiatief

P: Projecten met CO2 reductie
- Maaibestek HHNK perceel 12
- Maaibestek HHNK perceel 13
- CO2-verbruik Project HHNK P12 en P13 terugblik 2018
- Footprint 2018 HHNK Perceel 12
- Footprint 2018 HHNK Perceel 13
Voorgaande jaren.

Heeft u naar aanleiding van deze pagina nog vragen, tips of suggesties? mail: info@destruunhoeve.nl
Werkzaamheden
Van het schoonmaken van een kleine tuinvijver, agrarische en onderhoudswerkzaamheden tot het aanlegen van complete stadsparken, bij de Struunhoeve BV draait het er om dat de klus netjes word uitgevoerd....

Machinepark
Een groot deel van ons machinepark is opgenomen op entreeding.com/loonbedrijf-de-struunhoeve. Staat wat u zoek er niet tussen, dan is ons motto....